Nyheter

Mån 24 Apr 2017
Ordinarie Föreningsstämma

24 april så hade vi föreningens första (och enda skulle det visa sig) ordinarie föreningsstämma.

Alla obligatoriska moment gick som väntat och styrelsen sitter kvar hela året ut (2017)

Stämman beslutade också att avveckla fiberföreningen, detta eftersom föreningen nu har uppnått sitt ursprungliga syfte och IP Only och OneOak är i full gång med vår önskade fiberutbyggnad i Spekeröd med omnejd.

Stämman beslutade också att föreningens överskott skulle skänkas till Spekeröds Bygdegård för att kunna komma alla boende i området till gagn.

Föreningen lever kvar till namnet året ut, men from juni månad drivs den av en så kallad "likvidator" för att till sist upphöra vid årsskiftet.
Under tiden som likvidatorn driver föreningen så kan vi inte utföra några som helst ekonomiska transaktioner.

Du kan se protokoll från mötet under menyn "Protokoll" högst upp på hemsidan.

Ons 1 Feb 2017
Uppdatering februari 2017

IP Only meddelar att Spekeröd är en Prioförening för 2017.

Deras mål är få allt klart och inkopplat under året.

De har i princip klart med en underentreprenör för detta projekt.
Entreprenören kommer att ansvara för projektering och markavtal.

Sön 4 Sep 2016
Extra föreningsstämma 2016-09-04

Ett stort tack till alla föreningens medlemmar som tog sig tid att närvara på vår extra föreningsstämma.

Anledningen till denna extra föreningsstämma var att styrelsen såg stora svårigheter att gå vidare med de befintliga stadgarna där vi tidigare skrivit att föreningens mål var att själv vara nätägare och önskade ändra dessa så att vi även kan använda oss av kommersiella aktörer.

Medlemmarna röstade igenom förslaget med mer än 2/3-dels majoritet och stadgarna kommer därmed att ändras.

Med på mötet fanns även en representant från byNet / IP-Only som informerade om hur detta kommer påverka våra medlemmar och vad som kommer hända framöver.

Från och med nu kommer det alltså vara byNet / IP-only som sköter etableringen av fiber i vårat område.
Nätet kommer vara helt (tjänste-)leverantörsoberoende dvs varje medlem kommer själv kunna välja vilken leverantör av bredband/telefoni/TV man vill ha.
IP-Only kommer vara den som levererar fibern till varje fastighet och den part varje fastighet skriver avtal med.

IP-Only kommer tillsammans med föreningens styrelse därför inom en kort framtid att informera medlemmarna om detta och ett garanterat fast pris på 19.900:- för installationen kommer erbjudas under en begränsad kampanjperiod.

OBS 1 :
Du skriver på ett AVTAL nu, men betalar inte förrän fibern är installerad och går att använda, förhoppningsvis redan inom 18 månader.

OBS 2 :
När kampanjen tagit slut kommer priset att höjas till ca 24.000:-

OBS 3:
ByNet/IP-Only kommer inte påbörja arbetet innan de har 400 installationsavtal undertecknade.
Så ALLA medlemmar uppmanas att snarast skriva på avtalet och vi kommer dessutom fortfarande behöva hitta ytterligare ca 50 fastigheter utöver alla som redan är med i föreningen innan vi kan gå vidare. Men ju snabbare vi når dit, ju snabbare startar installationen.

Ons 27 Jul 2016
Ny inriktning?

Vi har nu fått vetskap om att möjligheten att få besked om bidragsstöd för fiber först kommer att lämnas under 2018.
Det innebär att en installation av fiber i vårt område därmed inte kommer bli aktuell förrän ytterligare två år senare; alltså 2020.
På grund av detta har styrelsen tagit in offerter från några kommersiella aktörer för att kunna genomföra fiberprojektet inom
rimligare tidsperspektiv, alltså under 2017/2018.

Detta innebär att vår målsättning att driva projektet i egen regi måste ändras och därmed våra stadgar. Styrelsen kommer därför att
kalla till en extra föreningsstämma, där medlemmarna får säga sin mening och ett beslut kommer att fattas. Detta möte planeras till
början av september och en separat kallelse kommer via mail ett par veckor innan.

Förutsättningen för att vi överhuvudtaget ska kunna driva fiberprojektet vidare är att vi måste bli fler medlemmar; minst 400.
Prata med dina grannar och försök att hjälpa till så vi blir fler.

Tor 2 Jun 2016
Nyhetsbrev juni 2016

Ett nyhetsbrev har delats ut till alla brevlådor inom vårt område under början av juni månad.
Dels för att informera nuvarande medlemmar om vad som händer i projektet och dels för att värva personer som är intresserade men ännu ej ansökt om medlemskap i föreningen.

Du kan se nyhetsbrevet som pdf-fil här.

 

Fre 29 Apr 2016
Nästan halvvägs dit - Idag passerade vi 200 medlemmar/intresserade

Idag fick vi in vår 200:e intresseanmälan.

Hurra!

Alla 200 har visserligen inte blivit officiella medlemmar ännu och några ligger lite utanför vårt område, men å andra sidan är det flera medlemmar som vill ha mer än en koppling (har flera tomter) så det jämnar ut sig.

Så idag anser vi att vi med säkerhet kan säga att vi har minst 200 möjliga anslutningar.
Detta är ungefär halvvägs till vårt mål.

Så om alla medlemmar fr.o.m nu lyckas värva minst en ny granne vardera så kommer vi nå vårt mål
och kan börja rulla ut fiber i Spekeröd.

Sön 24 Apr 2016
Infomötet på Nösnäsgymnasiet

Det blev ett trevligt möte med cirka 150 deltagare.

Här är två bilder från mötet

Förberedelser

 På scen

 

Sön 10 Apr 2016
Ny template för föreningens hemsida

På dagens arbetsgruppsmöte fortsatte vi att fila på informationsmötets innehåll.

Dessutom så bestämde vi oss för att byta layout på vår hemsida till en ljusare variant.
Även startsidan fick sig mindre kosmetiska förändringar och kontaktsidan börjar nu fyllas med mer relevant information.

Sön 10 Apr 2016
Fakturan via E-post har vissa barnsjukdomar

Som alla projekt har också vårat vissa "barnsjukdomar".

Vår hemsida och medlemsregister använder sig av en plattform från "Reff".
För att spara på föreningens pengar har vi valt att skicka ut fakturorna via E-post från detta system.
Tyvärr visade det sig att det då olyckligtvis stod "noreply@reff.se" som avsändaradress på dessa mejl och inte "info@spekerodsfiber.se" som hade varit betydligt mera lämpligt. Dessutom har flera personer rapporterat att deras E-post-filter flaggat vårt mejl som skräppost.

Så väntar du idag på en inbetalningsavi för att bli medlem i vår förening men ännu inte sett någon kan det vara en god idé att kolla i ditt skräppost-filter.

Sön 20 Mar 2016
Inbjudan till informationsmöte

Söndagen 24 april klockan 18:00 kommer vi ha ett informationsmöte i Nösnäsgymnasiets aula.
Inbjudan kommer att levereras till alla brevlådor inom föreningens område om någon vecka.