Information

Spekeröds Fiberförening är en ekonomisk förening utan vinstintresse som verkar för att etablera fiberbaserat bredband i Spekeröd med omnejd.
Föreningen bildades 2016-03-17 och leds för närvarande av en interimsstyrelse bestående av oss eldsjälar (se Kontakt) som startade upp föreningen.

Målet är att alla boende på orten som är medlemmar skall kunna ha ett fungerande fiberbredband så snart som möjligt.

Ansök om medlemskap i föreningen här!

För att du skall kunna få fiberbaserat bredband via Spekeröds Fiberförening måste du vara medlem i föreningen.
Detta kostar i nuläget en engångskostnad på 100:- för instatsen plus en årligen återkommande årsavgift på 150:-

Alla boende i området kan bli medlemmar i föreningen och alla medlemmar har samma inflytande över föreningen.

Vid första föreningsstämman så väljer medlemmarna en ordinarie styrelse som ersätter nuvarande interimsstyrelse.

Ideellt arbete

Vi som arbetar med föreningen gör det helt ideellt och utan arvoden, på vår fritid, så ha tålamod med oss, vi gör så gott vi kan.
Var och en lägger så mycket tid som de kan avvara, vilket självklart kan variera från person till person.

Självklart får vi mera gjort om vi är fler som arbetar tillsammans.
Har DU kompetenser och engagemang som kan hjälpa oss att snabbare nå vårt mål hör av dig till oss snarast, all hjälp uppskattas!

Området