Områdesansvariga

För att göra arbetet med hela föreningens område lite mera hanterbart har vi delat upp den i ett flertal mindre områden.

Vi hoppas kunna knyta en kontaktperson till varje område och har nu täckt lite över hälften.

Kan du tänka dig att vara kontaktperson för något av nedanstående områden där kontaktperson saknas?
Hör av dig till oss snarast!
Mejla till info@spekerodsfiber.se och berätta vilket område du kan tänka dig att hantera.

Område

Kontaktperson

Grinstorp Kleva Åketorp Saknas!
Groland Hagen Kim Granell / Peter Lindkvist
Hålt Anvik Janne Lundström
Järnklätt Ålebacka Grössbacke Saknas!
Kännestorp Gåre Peter Lundgren
Lundby Bräcketorp Liliane Berndtsson
Nedre Övre Röra Röd Håkan Thoren
Smundstorp Krokslycke Kim Granell / Peter Lindkvist
Stötten Brunås Hallekullen Marcus Pettersson
Torp Berg Harås Rossås Asperunnen Klas Erle / Magnus Spjelkavik
Tveten Gössby Kjell Eriksson / Yvonne Cederwall

 

Lite kort om kontaktpersonens uppgifter: