Ip-OnlyFiberbild

   

Nu har fiberljuset kommit till Spekeröd (i alla fall till vissa av oss)!

Fredagen 29 oktober 2017 fick de första medlemmarna av Spekeröds fiberförening fungerande Internet via fiber!

Nästa milstolpe att sikta på är när ALLA boende i området har fått fungerande fiber, vi vet ännu inte exakt när men vi hoppas på januari/februari 2018.

VIKTIGT MEDDELANDE OM TELEFONI!

De flesta i fiberföreningen kommer antagligen vilja säga upp sitt fasta telefoniabbonemang och byta till betydligt billigare IP-telefoni när vårt fibernätverk väl är igång.

På grund av Telias uppsägningstid på 3 månader kan det då kännas lockande att säga upp sitt abbonemang redan innan fibern fungerar för att slippa dubbla fakturor vid bytet.

 Se mer nedan

     

Man bör då tänka på följande två viktiga saker:

  1. Du kan kanske inte behålla ditt nuvarande telefonnummer om du redan sagt upp ditt telefoniabbonemang. Men har du abbonemangen parallellt så skall det gå fint.
  2. Det är inte säkert att din fiber aktiveras den månad som du hört ryktas om och du kan då stå helt utan telefoni under en månad eller två (förutom mobiltelefon såklart), finns många smådetaljer som kan fördröja den faktiska inkopplingen i sista stund (en avgrävd kabel, ett tvingat grävstopp från TRV, en försenad kabelutsättning från Vattenfall, brist på reservdelar, trasiga verktyg/maskiner etc etc)

 

Uppdatering 2018-01-04

Här är en karta där man kan se ungefär hur OneOak tänker sig fortsätta etableringen under första kvartalet 2018.

Fortsatt etablering under Q1 2018

Blå figurer har nu fungerande fiber (ca 150 st).
Gröna figurer är övriga fastigheter som skrivit avtal men ännu ej är inkopplade.
De tre områden som saknar siffra (Tveten, Kännestorp & sydväst Ålevattnet) har problem med markavtal, där IP Only ännu ej kommit helt överens med några enskilda markägare. Området vid Kännestorp verkar dock precis ha blivit löst men oklart när i tidsplanen det passar in just nu. De övriga två områdena är väldigt oklart när/hur de blir lösta.

 

Uppdatering 2017-10-31

 Nodskåpet insida

Bifogar en liten bild på nodskåpets insida. I vänstra racket ser man fiberpatchpanelerna, härifrån går det en fiber hela vägen ut till varje abbonent.
I högra racket ser man fiberswitcharna som knyter ihop hela nätverket och sedan förbinder oss med omvärlden. De gula lådorna i botten är skåpets batteribackup.

 

Uppdatering 2017-07-13

OneOak har blivit lite försenade pga sent tillstånd från TRV och att Vattenfall har legat efter med sin utsättning, men tror fortfarande att de flesta boende i området kommer att ha fungerande internet i sina hus före årsskiftet. Med lite tur får de första som kopplas in internet redan under september månad.

Området runt Tveten verkar just nu ligga bäst till, följt av de som bor längs gamla E6an. Därefter kommer Gössby & Hallekullevägen och slutligen Groland & Hålt.

Ordningen kommer sig av vart OneOak har haft flest & tidigast täckande markavtal och vart man kunnat arbeta innan man fått tillstånd av TRV.

Tänk på att etableringen innebär att avspärrningar, maskiner och framför allt personal kommer att finnas utmed våra vägar och vi ber alla att visa hänsyn, köra försiktigt och respektera skyltning.

 

Vi har (nästan) nått vårt mål

Nu har vi (nästan) nått vårat mål att etablera ett öppet fibernätverk till en bra kostnad för våra medlemmar i Spekeröd. Därför har vi avvecklat föreningen för att slippa framtida administration och kostnader för medlemmarna.

Föreningen lever kvar hela år 2017 men kommer i praktiken inte kunna göra så mycket annat än att rapportera om IP Only och OneOaks framsteg i etableringen.

Vi kommer inte ta ut någon medlemsavgift för år 2017.

Vi som sitter i styrelsen gör det året ut och vill du kontakta oss i något ärende som gäller fiberutbyggnaden går det självklart bra.


STORT TACK!
Till alla som hjälpt till att få oss boende till där vi är idag.
Oavsett om ni suttit i styrelsen, hjälpt arbetsgruppen, pratat med grannar eller bara snabbt svarat på blanketter, allt har hjälpt oss framåt i en rekordsnabb etablering.

Lite nyttig information

Vill du ha fiber till din fastighet måste du anmäla din beställning på IP-Onlys hemsida.

Så fort alla avtal inom ett område är klara kommer OneOak börja gräva där!!

En detalj har ändrats, ni kommer få in mediaomvandlaren i huset INNAN fibern tänds upp. Tidigare har det meddelats att så fort dosan finns där skall det fungera så är det alltså inte nu.

Men nätet kommer tändas upp i sektioner, så de delar som blir klara först kommer också få fungerande fiberanslutning först.

På denna karta kan du se om just ditt avtal med IP-Only är klart (grön plutt):

 Fiberkartan

Du som har skickat in avtalet per post men inte ser din fastighet, gå istället in och anmäl dig på, http://www.ip-only.se/privat/bestall/

Du kan aldrig bli dubbelbeställd utan det går bara fortare för dig att se din fastighet på kartan.

OBS!! Du betalar INGENTING förrän fibern är installerad i din fastighet.

 

Områdesansvariga

För att göra arbetet med hela föreningens område lite mera hanterbart har vi delat upp den i ett flertal mindre områden.

Vi hoppas kunna knyta en kontaktperson till varje område och har nu täckt lite över hälften.

Kan du tänka dig att vara kontaktperson för något av nedanstående områden där kontaktperson saknas?
Hör av dig till oss snarast!
Mejla till info@spekerodsfiber.se och berätta vilket område du kan tänka dig att hantera.

Område

Kontaktperson

Grinstorp Kleva Åketorp Saknas!
Groland Hagen Kim Granell / Peter Lindkvist
Hålt Anvik Janne Lundström
Järnklätt Ålebacka Grössbacke Saknas!
Kännestorp Gåre Peter Lundgren
Lundby Bräcketorp Liliane Berndtsson
Nedre Övre Röra Röd Håkan Thoren
Smundstorp Krokslycke Kim Granell / Peter Lindkvist
Stötten Brunås Hallekullen Marcus Pettersson
Torp Berg Harås Rossås Asperunnen Klas Erle / Magnus Spjelkavik
Tveten Gössby Kjell Eriksson / Yvonne Cederwall

 

Lite kort om kontaktpersonens uppgifter:

 

Nyheter

Mån 24 Apr 2017
Ordinarie Föreningsstämma

24 april så hade vi föreningens första (och enda skulle det visa sig) ordinarie föreningsstämma.

Alla obligatoriska moment gick som väntat och styrelsen sitter kvar hela året ut (2017)

Stämman beslutade också att avveckla fiberföreningen, detta eftersom föreningen nu har uppnått sitt ursprungliga syfte och IP Only och OneOak är i full gång med vår önskade fiberutbyggnad i Spekeröd med omnejd.

Stämman beslutade också att föreningens överskott skulle skänkas till Spekeröds Bygdegård för att kunna komma alla boende i området till gagn.

Föreningen lever kvar till namnet året ut, men from juni månad drivs den av en så kallad "likvidator" för att till sist upphöra vid årsskiftet.
Under tiden som likvidatorn driver föreningen så kan vi inte utföra några som helst ekonomiska transaktioner.

Du kan se protokoll från mötet under menyn "Protokoll" högst upp på hemsidan.

Ons 1 Feb 2017
Uppdatering februari 2017

IP Only meddelar att Spekeröd är en Prioförening för 2017.

Deras mål är få allt klart och inkopplat under året.

De har i princip klart med en underentreprenör för detta projekt.
Entreprenören kommer att ansvara för projektering och markavtal.

Sön 4 Sep 2016
Extra föreningsstämma 2016-09-04

Ett stort tack till alla föreningens medlemmar som tog sig tid att närvara på vår extra föreningsstämma.

Anledningen till denna extra föreningsstämma var att styrelsen såg stora svårigheter att gå vidare med de befintliga stadgarna där vi tidigare skrivit att föreningens mål var att själv vara nätägare och önskade ändra dessa så att vi även kan använda oss av kommersiella aktörer.

Medlemmarna röstade igenom förslaget med mer än 2/3-dels majoritet och stadgarna kommer därmed att ändras.

Med på mötet fanns även en representant från byNet / IP-Only som informerade om hur detta kommer påverka våra medlemmar och vad som kommer hända framöver.

Från och med nu kommer det alltså vara byNet / IP-only som sköter etableringen av fiber i vårat område.
Nätet kommer vara helt (tjänste-)leverantörsoberoende dvs varje medlem kommer själv kunna välja vilken leverantör av bredband/telefoni/TV man vill ha.
IP-Only kommer vara den som levererar fibern till varje fastighet och den part varje fastighet skriver avtal med.

IP-Only kommer tillsammans med föreningens styrelse därför inom en kort framtid att informera medlemmarna om detta och ett garanterat fast pris på 19.900:- för installationen kommer erbjudas under en begränsad kampanjperiod.

OBS 1 :
Du skriver på ett AVTAL nu, men betalar inte förrän fibern är installerad och går att använda, förhoppningsvis redan inom 18 månader.

OBS 2 :
När kampanjen tagit slut kommer priset att höjas till ca 24.000:-

OBS 3:
ByNet/IP-Only kommer inte påbörja arbetet innan de har 400 installationsavtal undertecknade.
Så ALLA medlemmar uppmanas att snarast skriva på avtalet och vi kommer dessutom fortfarande behöva hitta ytterligare ca 50 fastigheter utöver alla som redan är med i föreningen innan vi kan gå vidare. Men ju snabbare vi når dit, ju snabbare startar installationen.

Ons 27 Jul 2016
Ny inriktning?

Vi har nu fått vetskap om att möjligheten att få besked om bidragsstöd för fiber först kommer att lämnas under 2018.
Det innebär att en installation av fiber i vårt område därmed inte kommer bli aktuell förrän ytterligare två år senare; alltså 2020.
På grund av detta har styrelsen tagit in offerter från några kommersiella aktörer för att kunna genomföra fiberprojektet inom
rimligare tidsperspektiv, alltså under 2017/2018.

Detta innebär att vår målsättning att driva projektet i egen regi måste ändras och därmed våra stadgar. Styrelsen kommer därför att
kalla till en extra föreningsstämma, där medlemmarna får säga sin mening och ett beslut kommer att fattas. Detta möte planeras till
början av september och en separat kallelse kommer via mail ett par veckor innan.

Förutsättningen för att vi överhuvudtaget ska kunna driva fiberprojektet vidare är att vi måste bli fler medlemmar; minst 400.
Prata med dina grannar och försök att hjälpa till så vi blir fler.

Tor 2 Jun 2016
Nyhetsbrev juni 2016

Ett nyhetsbrev har delats ut till alla brevlådor inom vårt område under början av juni månad.
Dels för att informera nuvarande medlemmar om vad som händer i projektet och dels för att värva personer som är intresserade men ännu ej ansökt om medlemskap i föreningen.

Du kan se nyhetsbrevet som pdf-fil här.